Etablering

Etablering av ett aktiebolag är i formell mening enkelt i Sverige. Dock medför de en del merarbete i form av ekonomisk redovisning och rapportering till myndigheter vilket en redovisningsbyrå kan bistå med. Vad gäller bolagets affärsverksamhet är det lämpligt att upprätta en affärsplan och budget för att kunna styra bolaget mot utsatta mål (som i och för sig justeras efterhand). Detta är också en viktig del i dialogen med styrelsen, ägare och finansiärer. 

Det kan i ett senare skede vara aktuellt att etablera samarbete utomlands och då finna lämpliga partners på en given marknad. Detta kräver god förmåga att utvärdera och senare etablera samarbete med valda partners. 

Jag erbjuder stöd i samtliga etableringsfrågor från första steget.