Kapitalanskaffning

I samband med att entreprenören står inför uppgiften att bilda ett aktiebolag, krävs en första finansiering. Traditionella VC bolag ser ofta denna fas som för tidig för att gå in med riskkapital och därför är entreprenören oftast beroende av publik finansiering (Almi, Vinnova, inkubatorer, EU Horison2020, Eureka m fl). Målsättningen är att uppnå positivt kassaflöde så snart som möjligt, dock krävs ofta externt kapital före dess. Här finns flera alternativ (VC bolag, affärsänglar, crowdfunding), det är viktigt att etablera tidig kontakt med intressenter som ofta följer bolaget som en del av deras due-dilligence process. Jag erbjuder stöd i hela finansieringsprocessen från första ”rundan” och framåt (ibland med externa partners).