För ett startup företag är det mycket viktigt att i tidigt skede etablera dialog med presumtiva kunder/användare. För projekt som har sitt ursprung från forskning/akademiska världen är denna faktor kan detta vara utmanande. Med lång erfarenhet från nationell och internationell försäljning, erbjuder jag etablering och utveckling kundrelationer i samarbete med entreprenören. Företagets första kunder har en viktig roll i att säkerställa att produkten/tjänsten möter behoven, ibland krävs ändring/anpassning av produkten utifrån kundens förutsättningar. Ju tidigare detta sker ju bättre är möjligheterna att åstadkomma detta. Ibland sker försäljningen i samarbete eller genom andra företag vilket innebär att samarbetsavtal upprättas. Jag erbjuder stöd att säkerställa kund- och partneravtal inklusive förhandling, krävs extern legal expertis ingår detta också.

Kunddialog

gallery/thumbs-600x600r-2017-08-kunddialog

Jan Erik med Duan Yuhui (säljansvarig) på ContextVision möter kunder på en mässa i Kina