Om Jan Erik

gallery/thumbs-600x600r-2017-07-jan-erik

Jan Erik har lång erfarenhet inom B2B området i både stora och små företag i och utanför Sverige. Främsta rollerna har varit inom försäljning och företagsledning. Under mer än 10 år verkade Jan Erik inom Nokia koncernen under perioden mobil verksamhet växte lavinartat. Bland annat var han med och etablerade verksamheten på Franska marknaden från start vilket var en fantastisk erfarenhet. Senare verkade han inom Alcatel koncernen som Sverige chef och senare Norden & Baltikum chef. Under hans ledning utvecklades bolagen till mer kunddrivna och expanderade samtidigt inom bredband och mobilnät.

Efter 2 årtionden inom storbolagsvärlden, gav sig Jan Erik in på startup området och blev VD för PrintDreams där grundaren Alex Breton utvecklade vad som skulle bli världens minsta skrivare för mobilt bruk. Han ledde ett team på 15 personer med 10 olika nationaliteter som i huvudsak utvecklade tekniken baserat på inbyggda realtidssystem. Den 5 generationens prototyp presenterades och väckte stor uppmärksamhet på marknaden och inte minst medier.

ARBETSGIVARE

VD, Apirays AB (april 2017)
JP Relations AB, eget företag (2010-  )
VD, ContextVision AB (publ) (2004-2010)
VD, PrintDreams Europe AB (2001-2003)
VD & Norden/Baltikum chef, Alcatel, sedan 2015 Nokia (2000-2001)
Account Manager, olika roller, Nokia (1987-1999)

STYRELSER

ReadaptVision AB (2013-2016)

Exini Diagnostics AB (publ) (2011- 2015)  

SharpView AB (publ) (2007-2010) 

PrintDreams Europe AB (2005-2006) 

UTBILDNING

MSc, Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola (1981)

ÖVRIGT

Talar och skriver engelska och franska flytande, talar tyska hjälpligt

Medlem i Transfer.nu (organisation som främjar kontakter mellan näringsliv och skolor, håller föredrag)

Ytterligare än viktig ändring i Jan Eriks professionella karriär var när han tillträdde som VD för det publika företaget ContextVision AB som utvecklar bildbehandlingsmjukvara för medicinska bildgivande utrustningar (magnet resonans kameror, röntgen och ultraljuds produkter). Bolaget säljer sin produkt till tillverkare av medicinsk bildgivande produkter över hela världen. I samband med lanseringen av sin produkt till ultraljudsapparater växte bolaget framgångsrikt med över 300 % med mycket god lönsamhet. Företaget ökade sin kundbas från et 20 tal till över 60 i Europa, Mellan Östern, Kina, Japan, USA, Kanada och Israel.