REFERENSER

T.f. försäljningschef på ungt medicinskt tekniskt bolag (18 mån) som idag är noterat på börsen och värderat till över 1 miljard kronor
 

  • Genomgång av affärs- & prismodell inklusive produkterbjudande
  • Utveckling av partnerförsäljning
  • Konceptförsäljning mot slutkund
  • Försäljning mot globala OEM tillverkare

Affärsutveckling på svenskt medicinskt tekniskt bolag med etablerad verksamhet

  • Kontakt med myndigheter/sjukvård angående nationella riktlinjer
  • Utveckling av säljmodell

Framtagning av partnerkandidater (inklusive uppköp/sammanslagning) för ett mindre börsnoterat medicinsk tekniskt bolag (3 mån)

  • Marknadsgenomgång av olika aktörer

  • Analys av aktörer och kortlistning

  • Kontakttagning med intressenter

Ansvarig för kommersialisering av en ny metod för strokerehabilitering

Coachning av entreprenör & forskare som etablerat 2 bolag inom bioteknik, senare VD för ett av dem 

Delaktig i att starta försäljning av en ny innovativ produkt inom mat e-handel

Ansvarig för framgångsrik EU Horizon2020 ansökan (1,6 M€)