Tjänster

Att etablera och utveckla företag framgångsrikt i tidig fas är kanske den svåraste och mest kritiska delen i företagets historia. Företagets långsiktiga framgång avgörs ofta i denna fas och beror till stor del på förmågan att anpassa sitt erbjudande till kundernas och marknadens behov. Detta kräver en speciell förmåga att på ett iterativt sätt vidareutveckla och ompröva (ibland mer radikalt) sitt erbjudande. En företagsetablering kräver bred kompetens som administration, säkerställa IP, organisation, ekonomi, försäljning, juridik, finansiering, produktion och sourcing, kvalitetskontroll, regulatoriska krav, och ledning. Därför utvecklas ofta startup företag i nätverk av personer, företag och andra organisationer. Dessa nätverk är också en nyckel till framgång.

Vem erbjuder vi våra tjänster till?

 • Entreprenörer
 • Uppfinnare
 • Grundare
 • Inkubatorer
 • Universitet & högskolor
 • Investerare

Vad erbjuder vi?

 • Coacha entreprenörer
 • Hjälpa unga företag att etablera sig och växa
 • Affärsmodellering och framtagning av affärsplan
 • Kapitalanskaffning
 • IPR planering
 • Anpassa produkt/tjänsteerbjudandet till kunderna och marknaden
 • Etablera kunddialog och skapa affärsmöjligheter
 • Etablering på valda marknader
 • Förvärv och avyttring av företag
 • Styrelsearbete